Obsługa geodezyjna
Obsługa geodezyjna PWiK Żory Sp. z o.o w zakresie wytyczania i inwentaryzacji powykonawczej sieci i przyłączy wodociągowych