Aktualizacja map i podziały geodezyjne

Aktualizacja map oraz podziały nieruchomości na terenie KWK „Szczygłowice” oraz KWK „Knurów” na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Zaktualizowaliśmy mapy na obszarze zakładu KWK „Szczygłowice” w celu sprostowania zapisów ewidencji budynków w zakresie kartotek budynków oraz baz danych obiektów topograficznych. Trwają prace zmierzające do odtworzenia granic celem wykonania podziałów geodezyjnych terenu KWK „Szczygłowice” i KWK „Knurów” oraz stabilizacji nowych znaków granicznych.