Nasze usługi:

geodezja

GEODEZJA

projekty

PROJEKTY

budowa

BUDOWA

Aktualności

CAM01646

Aktualizacja map oraz podziały geodezyjne terenu KWK Knurów i KWK Szczygłowice na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej – prace w toku

Zaktualizowaliśmy mapy na obszarze zakładu KWK „Szczygłowice” w celu sprostowania zapisów ewidencji budynków w zakresie kartotek budynków oraz baz danych obiektów topograficznych. Trwają prace zmierzające do odtworzenia granic celem wykonania podziałów geodezyjnych terenu KWK „Szczygłowice” i KWK „Knurów” oraz stabilizacji nowych znaków granicznych.